Sporfornyelse på Østfoldbanen

27.oktober startet ballastrenseverket på strekningen Moss – Dilling på Østfoldbanen. Dette er første etappe i en stor jobb med rensing og sporfornyelse av hele banen sørover. Forberedende arbeider for renseverkkjøringen nærmer seg nå Fredrikstad.

Ballastrenseverk i arbeid. <strong> foto: Njål Svingheim </strong>     
Fram til 7.november pågår det ballastrensing mellom Moss og Dilling om nettene. Dette gjør det nødvendig å erstatte noen kveldsavganger med busser mellom Moss og Rygge.i denne perioden, se nsb.no.

Fra Moss til svenskegrensa på Kornsjø er det 110 kilometer. Hele strekningen skal fornyes og arbeidet vil pågå helt fram til 2015. Startskuddet med forberedende ballastrens fra Moss og sørover gikk i slutten av april, og i løpet av året skal strekningen Moss – Fredrikstad klargjøres for ballastrensing. Hovedentreprenør er Vegdekke AS og dette årets arbeider beløper seg til ca 50 millioner kroner. Nå kjøres selve ballastrenseverket på den første delstrekningen, de fem kilometerne fra Moss til Dilling. Renseverket kjøres av Baneservice AS, som nylig også fikk kontrakten for neste år, med opsjon på ytterligere fem år.

Komplett fornyelseGunnar Berg


Rensingen på Østfoldbanen skal gjøres komplett, på samme måte som på Kongsvingerbanen. Det betyr at sporets underbygning fornyes også gjennom stasjoner og sporveksler. – Vi må nok også bruke pukksuger på en del trange partier, på stasjoner, bruer og i sporveksler, sier prosjektleder for fornyelse på de banene, Gunnar Berg.

Neste år


I 2011 skal sporene på Kongsvingerbanens stasjoner fra Blaker til Rånåsfoss, samt Haga og Kongsvinger ballastrenses, for uten den siste biten helt inn til svenskgrensa, forteller Gunnar Berg. Dette utgjør til sammen seks kilometer. - På Østfoldbanen fortsetter vi deretter sørover med rensing fra Dilling mot Onsøy. 13 kilometer skal renses på Østfoldbanen neste år. De forberedende arbeidene videreføres selvsagt også.


 Ballastrens gjennomføres for å fornye ballasten som sporet ligger i. Gjennom årene blir pukken etter hvert knust av togtrafikken og sammen med annen forurensing som f.eks løv, blir ballasten bestående av for mye finstoffer. Dette gjør sporet ustabilt og utsatt for feil. Renseverket graver ut massene under sporet ned til 30-40 centimeters dybde. Alle finstoffer og utslitt pukk sorteres vekk og tilbake i sporet tilføres ny pukk.

Forberedende arbeider for kjøring av ballastrenseverk Moss - Dilling våren 2010. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>