2010

 • Støtteordning for nye sidespor

  Samferdselsdepartementet innfører nå en støtteordning for virksomheter som vil bygge eller gjenåpne tidligere sidespor på jernbanenettet. Ordningen skal administreres av Jernbaneverket og formålet er å få mer godstrafikk på jernbane. – Målet er bedre miljø og færre ulykker, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

 • Støyende arbeidshelg på Ski stasjon

  Det er varslet døgnkontinuerlig spuntarbeider på Ski stasjon helgen 23.-25. oktober.

 • Stor arbeidshelg på Bergensbanen

  I helga 22.-24. oktober skal det utførast større arbeid fleire stader på Bergensbanen. Mellom anna skal ein ny stor undergang under sporet leggjast inn ved Brusletto på Geilo. Banen er derfor stengt for vanleg trafikk frå fredag kveld til søndag morgon.

 • TØI: Positive ringvirkninger med innkorting av Bergensbanen

  En innkorting av reisetiden på Bergensbanen fra vel seks timer til ca fire timer kan gi mellom 30 og 85 prosent flere passasjerer på ulike strekninger. Størst passasjerøkning får strekningen Oslo -Hønefoss. Ringeriksbanen kan alene redusere reisetiden med over en time.

 • Tar opp kampen med Kong Vinter

  En rapport fra Sintef slår fast at norsk jernbane har et systematisk vinterproblem. Både Jernbaneverket og NSB gjennomfører nå en rekke tiltak for å gjøre kommende vinter mer levelig for togpassasjerene enn i fjor.

 • Lanserer ny norsk kystbane

  Jernbaneforum sør lanserer en ny norsk kystbane for 250 km/t fra Porsgrunn i nord til Kristiansand i sør. - Dette vil bli Norges viktigste bane, sier forumets leder Odvar Skaiaa til Jernbanemagasinet.

 • Sørlandsbanen er opna att

  Sørlandsbanen blei opna tidleg natt til torsdag.

 • Statsbudsjettet 2011

  –Viktig og riktig satsing på vedlikehold og fornyelse av jernbanen

 • Østfoldbanens tog går som normalt att

  Kontaktleidningen ved Moss stasjon blei reparert natt til tirsdag 5. oktober og strekninga er opna for togtrafikk.

 • Kongsvingerbanen stengt fram til midnatt søndag

  Det har vært god framdrift i arbeidet ved Skotterud i dag, og det ser ut til at sporet kan åpnes for trafikk ved midnatt.