2010

 • Tømmertransport på bane kan doblast med små tiltak

  Den årlege transporten av tømmer og flis med jernbanen i Noreg kan med små tiltak doblast. I 2010 er det rekna at rundt 1,7 millionar kubikkmeter skogsvirke blir frakta på jernbanen.

 • Ny sikkerhetsdirektør i Jernbaneverket

  Liv Bjørnå begynte 8.november i stillingen som sikkerhetsdirektør i Jernbaneverket. Bjørnå kommer fra stillingen som direktør for sikkerhet og teknikk i CargoNet.

 • Ingen tog frå Oslo S natt til sundag 7/11

  Natta mellom laurdag 6/11 og sundag 7/11 er togtrafikken til og frå Oslo S innstilt i perioden frå klokka 23.00 layrdag kveld til klokka 07.00 sundag morgon. Dette fører til buss for tog på ei rad strekningar denne natta.

 • Avledende sporveksel på plass

  Fra 8.november tas den nye avledende sporvekselen på Alnabru Syd i bruk. Sporvekselen hindrer at eventuelle løpske vogner skal kunne rulle nedover mot Bryn, Loenga og Sjursøya.

 • Se Ofotbanen fra lufta

  NRK har filmet jernbanen fra Narvik til svenskegrensen fra helikopter og laget en seks minutter lang film som viser banens trase. Ofotbanen går gjennom storslått natur og er også en landets tettest trafikkerte banestrekninger.

 • Informasjonsmøte om stillinger i signalfaget

  Jernbaneverket Bane Øst har behov for nye medarbeidere innen signalfag. Mandag 8. november holdes det et informasjonsmøte på Stortorvet 7 i Oslo. Dette er et uforpliktende møte der alle kan delta.

 • Sporfornyelse på Østfoldbanen

  27.oktober startet ballastrenseverket på strekningen Moss – Dilling på Østfoldbanen. Dette er første etappe i en stor jobb med rensing og sporfornyelse av hele banen sørover. Forberedende arbeider for renseverkkjøringen nærmer seg nå Fredrikstad.

 • Tyngre skyts i kampen mot snøen

  Jernbaneverket har anskaffet mye nytt utstyr for å sikre bedre driftsforhold for togtrafikken gjennom vinteren. – Viktige strekninger på Østlandet har også blitt mer robuste og tåler hardere vær bedre. Men god beredskap hindrer ikke dårlig vær, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

 • Storkontrakt for sporfornyelse inngått

  Jernbaneverket har inngått en stor kontrakt med den norske entreprenøren Baneservice om sporfornyelse ved kjøring av ballastrenseverk. Kontrakten for 2011 er på 70 millioner kroner, men med opsjon for ytterligere fem år. Til sammen kan avtalen dermed komme opp i om lag en halv milliard kroner.

 • Togfri helg med store arbeider på Østfoldbanen

  Jernbaneverket jobber på Østfoldbanen fra natt til lørdag 23. oktober kl. 02:30 til og med mandag 25. oktober kl. 02:00. NSB setter opp buss for tog i perioden. Både vedlikehold og utbyggingsarbeider skal gjennomføres. Togtrafikken blir berørt langs både vestre og østre linje mellom Oslo S og Moss/ Mysen. På vestre linje er enkelte avganger også innstilt fra Rygge og nordover.