2010

 • Positive resultat av konkurranseutsettinga på Gjøvikbanen

  Konkurranseutsettinga av Gjøvikbanen har vore vellukka. Driftskostnadane for persontrafikken på banen er redusert med 12 prosent, det går fleire tog og løns- og arbeidstilhøva for dei tilsette er ikkje svekka. Dette er hovudkonklusjonane i ein rapport frå TØI om Gjøvikbanen fem år etter konkurranseutsettinga.

 • Vi utreder fremtidens jernbane!

  Jernbaneverket utreder høyhastighetsbaner i Norge på seks hovedstrekninger. I tillegg er vi også bedt om å utrede ulike alternativer for å videreutvikle dagens jernbanenett. – Det er altså flere alternativer for framtidas jernbane i Norge som utredes, inkludert separate høyhastighetsbaner, sier leder for utredningen Tom R. Stillesby.

 • Strøm i kontaktledningen på Tinnosbanen

  Jernbaneverket starter nå jobben med å sette på strømmen igjen på Tinnosbanen. Banen er landets eldste normalsporede elektriske jernbanestrekning og den har vært midlertidig fredet i flere år. Store deler av kontaktledningsanlegget på banen har blitt stjålet av kobbertyver de siste årene, men nå skal altså strømmen på igjen.

 • Flåmsbana mot "gamle" høgder

  Trafikken på Flåmsbana er igjen aukande. Etter rekordåret i 2007, med over 582 000 reisande på Flåmsbana, avtok trafikken noko. Finanskrisa var nok hovudgrunnen, men no har trenden altså snudd att.

 • Trafikk på båe spor frå Drammen til Asker

  Kontaktleidningen ved Brakerøya på Drammenbanen er reparert og det er nå togtrafikk att i båe spor. Det er nokre mindre følgjeforseinkingar på grunn av ettspors-drifta tidlegare i dag, men normal togdrift frå Asker til Drammen er venta om kort tid.

 • Høyhastighetsutredningen: Anbudskonkurransen er klar

  Vi er på jakt etter firmaer som skal utrede 6 konkrete strekninger, og vi har bestemt hvilke traseer som skal utredes. Det er de siste oppdragene til Høyhastighetsutredningen som nå legges ut på anbud.

 • Fokuserer på rassikring

  Jernbaneverket gjennomfører i år en rekke større og mindre rassikringstiltak. Tiltakene fordeler seg på både investerings- og vedlikeholdsbudsjettet. I 2009 kom ikke Jernbaneverket så langt med de store rassikringstiltakene som planlagt. Hovedårsaken er at det har tatt lengre tid enn forutsatt å detaljplanlegge og prosjektere disse tiltakene.

 • Avtale mellom NSB og Flytoget ved avvik

  Det er ikke opprettet noen ny avtale mellom NSB, Flytoget og Jernbaneverket slik www.aftenposten.no hevder i en artikkel søndag. Men avtalen er konkretisert og gjort enklere å kommunisere til publikum. Det er kun når det er gitt beskjed om det over høyttaler eller av Jernbaneverkets trafikkstyrere at kunder med billett til det ene selskapet kan benytte et annet togselskaps tog.

 • Vi arrangerer høyhastighetsseminar 16. desember

  I mandatet som Samferdselsdepartementet ga oss 19. februar 2010 står det at vi skal vurdere forskjellige alternativer for langdistanse persontogtransport i Sør-Norge. Det er altså ikke slik at vi bare skal utrede nye høyhastighetsbaner, selv om det er en veldig viktig del. Vi skal se det store bildet, og foreslå forskjellige strategier for utvikling av togtrafikken.