2010

  • Trafikk som normalt på Østfoldbanen

    Togtrafikken går som normalt på Østfoldbanen mandag morgon den 11. januar. Strekningen melom Oslo S og Kolbotn blei opna att i 04-tida.

  • Jobben skal gjøres, også i minus 40!

    Jernbaneverkets driftsfolk har tøffe tak i kulda. Feilfrekvensen øker, blant annet som følge av at dynamikken i anleggene blir mindre i kulda. Temperaturene ligger på godt under 20 kuldegrader en rekke steder om dagen, men i Østerdalen er den på nesten det doble. Likevel skal jobben gjøres!

  • Jernbanen og kulden

    Kuldeperioden den siste tiden har dessverre ført med seg problemer for jernbanedriften og forsinkelser for kundene. Problemene har sin årsak i mange ulike faktorer og det er vanskelig å forutsi hvor de oppstår. Jernbaneverket og togselskapene arbeider hele tiden for å bedre situasjonen.