Bedre informasjon på stasjonene

Jernbaneverket monterer nye informasjonsanlegg for togpassasjerene ved 87 stasjoner på Østlandet. Stasjonene får monitorer eller anvisere som viser togavganger og eventuelle forsinkelser. Stasjonene får også bedre høyttaleranlegg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Se informasjonsfilmen om bedre trafikkinfornmasjon:

For å kunne installere slike anlegg på stasjonene har det vært nødvendig med et omfattende arbeid med nye teleanlegg og elektriske anlegg. Mange av stasjonene har fått nye informasjonsanlegg i løpet av høsten og arbeidet vil pågå også i de første ukene av neste år. Informasjonen om togtrafikken gis i ”sanntid” og hentes fra Jernbaneverkets trafikkstyringssystemer. – For å få slike anlegg i drift har det også vært nødvendig med et tett samarbeid også med kommuner og energiselskaper, forteller prosjektleder Lars Inge Graver. – Det er veldig bra at vi nå blir i stand til å bedre trafikkinformasjonen til togpassasjerene, legger han til.

Det er en lang liste over stasjoner som nå for nye eller forbedrede anlegg:

  • Drammenbanen: Lier og Brakerøya
  • Kongsvingerbanen: Fetsund, Sørumsand, Blaker, Rånåsfoss, Haga, Årnes og Kongsvinger
  • Gjøvikbanen: Grefsen, Kjelsås, Åneby, Hakadal, Harestua, Grua, Roa og Jaren
  • Hovedbanen: Bryn, Alna, Nyland, Grorud, Haugenstua, Høybråten,  Lørenskog, Hanaborg, Fjellhamar, Strømmen, Sagdalen, Frogner, Kløfta og Dal
  • Dovrebanen: Tangen, Stange, Hamar, Moelv, Brumunddal og Lillehammer
  • Vestfoldbanen: Sande, Holmestrand, Skoppum, Tønsberg, Stokke, Torp, Sandefjord, Larvik, Porsgrunn og Skien
  • Sørlandsbanen: Gulskogen, Mjøndalen, Steinberg, Hokksund, Darbu, Skollenborg og Kongsberg
  • Spikkestadbanen: Bondivann, Heggedal, Hallenskog, Røyken og Spikkestad
  • Østfoldbanen, vestre linje: Nordstrand, Ljan, Hauketo, Holmlia, Rosenholm,  Kolbotn, Solbråtan, Myrvoll, Greverud, Oppegård, Vevelstad, Langhus, Ski, Ås, Vestby, Sonsveien, Kambo, Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden
  • Østfoldbanen, østre linje: Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen

For uten disse stasjonene på Østlandet får også flere stasjoner på andre strekninger, blant annet på Bergensbanen, også bedre informasjonsanlegg.

Jernbaneverket brukte i 2010 mer enn 80 millioner på å bygge ut og bedre informasjonsanleggene på stasjonene. Undersøkelser viser at bedre informasjon til passasjerene ved driftsavvik er svært viktig. Sanntidsinformasjon om togtrafikken ved alle landets stasjoner kan også finnes her på www.jernbaneverket.no .  Jernbaneverkets nye ”app” for trafikkinfo kan du laste ned gratis fra App Store ved å søke opp 'Togtider', eller gå til m.jbv.no for bruk på smart-telefoner.

Ny anvisertavle på Sagdalen holdeplass.<strong> Foto: Rune Ness</strong>