- Gi oss en sluttdato for de store prosjektene

- En dato for når de store jernbaneprosjektene skal være avsluttet vil gi oss i Jernbaneverket de rammebetingelsene vi trenger i framtida, sa jernbandirektør Elisabeth Enger da hun innledet på årets største jernbanekonferanse, Jernbaneforum 2010 onsdag 3.mars. Konferansen samlet rekordoppslutning med 300 deltakere fra store deler av landet.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger på Jernbaneforum 2010. <strong> Foto: Øystein Grue </strong> 
Mens samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa langt på veg dementerte påstander om at regjeringen planlegger å redusere innsatsen i Nasjonal transportplan, understreket Elisabeth Enger at Jernbaneverket velger å være optimistisk. –Vi går ut fra at det skal satses på jernbane i dette landet, sa Enger. Vi er i gang med å modernisere det norske jernbanenettet, sa hun, og minnet om at fjorårets tiltakspakke allerede har gitt bedre driftsstabilitet på Bergensbanen og Dovrebanen. I forhold til vinterens problemer sa hun at det er en utfordring å få til forbedringer og å øke punktligheten uten at dette tar for lang tid.

Enger konstaterte at gapet mellom forventninger og ressurser bare har økt, selv om det ligger et betydelig løft i den nåværende Nasjonale transportplanen.

- Vi håper ressursene kommer etter og i hele Jernbaneverket jobber vi intenst med å ruste oss for framtida. Det handler om å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge, sa jernbanedirektøren. - Vi skal gjennomgå hele intercitysatsingen, vi skal utrede kapasiteten gjennom Oslo og vi skal utrede hvordan vi kan bygge ut fjernstrekningene etter det såkalte trappeprinsippet.

De fire nivåene i denne trappen er å utrede hvordan fjerntogstrekningene vil utvikle seg med:

1. En videreføring av dagens jernbanepolitikk

2. En mer offensiv viderutvikling av eksisterende jernbanenett, også utenfor intercityområdet

3. Høyhastighetskonsepter som delvis bygger på eksisterende nett og intercity-strategi

4. Hovedsakelig separate høyhastighetsbaner

Disse utredningene vil være klargjørende slik at vi sikrer oss at vi gjør ting i riktig rekkefølge, sa Enger.