Viktig vedlikehold på Sørlandsbanen

På Sørlandsbanen skiftes nå sporet ut på fem av banens stålbruer. Etter at vedlikeholdsbudsjettene er økt har det blitt mulig å forbedre tilstanden på bruene. - Nå har svilledekket på flere av stålbruene blitt modent for utskifting.

Flere av bruene på Sørlandsbanen får nå nytt spor. (Foto: Njål Svingheim) 
- Vi skifter ut brusvillene og tillegg legges det også nye ledeskinner på bruene, og samtidig skal det legges inn nye ledeskinner, forteller prosjektleder Lars Kile. - I tillegg til den årlige kontrollen blir alle bruene hvert sjette år sjekket ekstra grundig i en hovedinspeksjon, sier Kile. Kontrollene danner grunnlag for hva som må gjøres. Dette er solide konstruksjoner og de ligger i mange år med bare nødvendig ettersyn og kontroll, sier Kile.

- Med de ekstra vedlikeholdspengene vi nå har fått kan vi gjøre mer forebyggende vedlikehold, og ikke bare det som er tvingende nødvendig av hensyn til sikkerheten, forklarer Kile. Dermed kan standarden på anleggene holdes på et høyere nivå, noe som også er mer økonomisk totalt sett.

Sørlandsbanen er for øvrig den av våre hovedlinjer som har flest bruer, med stort og smått er det hele 502 bruer mellom Drammen og Stavanger.

Du vil bli mer om bruarbeider på Sørlandsbanen i neste utgave av Jernbanemagasinet.

Sørlandsbanen går på tvers av dalførene og har mange bruer. (Foto: Njål Svingheim)