Vestfoldbanen åpnet igjen Larvik og Porsgrunn

Vestfoldbanen ble mandag formiddag 9/3 klokken 12.00 åpnet igjen mellom Larvik og Porsgrunn. Banen ble stengt på strekningen søndag kveld på grunn av rasfare ved Kjose. Det var fare for at is skulle rase ned på sporet og Jernbaneverket ønsket å foreta en grundig undersøkelse på stedet før strekningen ble gjenåpnet.


Togtrafikken på Vestfoldbanen gikk likevel som normalt fra Larvik og nordover, mens det var bussforbindelse mellom Larvik og Porsgrunn/Skien inn til banen ble gjenåpnet.