Vanskelig å erstatte toget

Toget har en kapasitet som det er vanskelig å erstatte med busser. Dette merkes på dager da det oppstår problemer i Oslo-området, slik som mandag 20.april.

Det er vanskelig å dekke togets store kapasitet med busser. <strong>Foto: Arvid Bårdstu</strong> NSB har avtale med en rekke bussaktører, og disse får en henvendelse umiddelbart når det oppstår behov for alternativ transport for togpassasjerer.

På Østlandet frakter NSBs tog så mange passasjerer at hvis alle togene skulle erstattet med buss hadde det krevd 2.500 bussavganger i døgnet. En tilleggsutfordring er at i rushtiden når det er behov for flest busser, er det også færre tilgjengelig.

NSB jobber i slike situasjoner med å skaffe mest mulig alternativ transport for togpassasjerene, men fordi toget har så stor kapasitet, er det en utfordring å skaffe tilsvarende antall seter i busser. Mandag var det 100 busser i trafikk i  Østlandsområdet, opplyser NSB på sine nettsider.