Tre dager uten tog på Drammenbanen

Fredag 8. mai, lørdag 9. mai og søndag 10. mai stenges Drammenbanen mellom Skøyen og Drammen grunnet anleggsarbeid. Både Flytoget og NSBs avganger erstattes med busser.

Banen stenges etter siste persontog klokken 01:20 natt til fredag 8. mai.  Togene går igjen som normalt fra og med første tog om morgenen mandag 11. mai.

Følg linken til høyre for nærmere informasjon om trafikkavviklingen mens banen er stengt.

Stor bussinnsats
- På en hverdag frakter NSB vanligvis mellom 35.000 og 40.000 passasjerer på denne strekningen. Det blir en utfordring når alle skal over på buss, men med god planlegging og erfaring fra tilsvarende tidligere opplegg, tror vi dette skal gå bra, sier informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB, som opplyser at NSB leier inn om lag 250 busser for å frakte passasjerene.

- Våre kunder må imidlertid være forberedt på at reisen vil ta lengre tid en vanlig, blant annet på grunn av rushtrafikk på veiene fredagen. Vi henstiller derfor om at man beregner ekstra god tid, sier Lundeby.

Fra to til fire spor
Jernbaneverkets arbeider med å utvide fra to til fire spor mellom Lysaker og Sandvika er årsaken til at banen stenges.

- Det er svært sjelden at vi stenger banen for planlagte arbeider på en vanlig hverdag, men denne gangen trenger vi de sammenhengende 74 timene som den togfrie perioden varer, sier informasjonsrådgiver Olav Nordli i Jernbaneverket Utbygging.

Øst for Sandvika stasjon går Drammenbanen i en fjellskjæring langs Engervannet. Denne skjæringen er nå utvidet, og her skal eksisterende spor midlertidig flyttes for å gi plass til å bygge ferdig avgreningene til den nye Bærumstunnelen.  

- Disse tre maidagene gjør vi en omfattende ombygging av de jernbanetekniske anleggene i et trangt og vanskelig område. Vi beklager ulempene som arbeidene medfører, samtidig som vi håper på forståelse med tanke på de framtidige gevinstene som utbyggingen innebærer, sier Nordli. 

De to nye sporene mellom Lysaker og Sandvika, inklusive den 5,5 km lange Bærumstunnelen, står ferdig høsten 2011. Utbyggingen gir grunnlag for en helt ny hverdag for togbrukerne på Drammenbanen, med bedre punktlighet, kortere reisetid og et kraftig utvidet rutetilbud.

Også stengt i sommerferien
Togene på Drammenbanen erstattes med busser også i en periode på 16 dager i fellesferien, nærmere bestemt fra fredag kveld 17. juli til mandag morgen 3. august.  Da blir også Oslotunnelen og Drammen stasjon stengt.

I denne perioden skal to nye spor og ny plattform, samt nytt signalanlegg, kobles inn og tas i bruk ved Lysaker stasjon. Samtidig gjøres det også omfattende anleggs- og vedlikeholdsarbeider en rekke andre steder.

Fra 22. juni til 17. juli kan bare to spor brukes på Drammen stasjon grunnet ombygging for Flytoget. Noen avganger må derfor erstattes med buss også i denne perioden, bl.a. de fleste tog til og fra Kristiansand.

Jernbaneverket understreker at det fortsatt går enkelte anleggstog i de tidsrommene hvor persontogene er innstilt.  Det er derfor forbundet med fare å bevege seg i og ved sporene i anleggsperiodene. 

Oversikt over arbeidsperioder

Planlagte arbeidsperioder hvor togene på Drammenbanen blir erstattet med buss:

Uke 19Fredag 8. mai - mandag 11. mai (74 timer)
Uke 21Lørdag 23. mai - søndag 24. mai (12 timer)
Uke 25Fredag kveld 19. juni - søndag 21. juni (56 timer)
Uke 29/32Fredag 17. juli - mandag 3. august (16 dager)
Uke 33Lørdag 15. august - søndag 16. august (12 timer)
Uke 38Lørdag 19. september - søndag 20 september (12 timer)