Trafikkvekst og ny avtale Oslo - Stockholm

Passasjertallene på strekningen Oslo - Stockholm har hatt en kraftig vekst. Nå er det inngått en ny avtale mellom norske og svenske myndigheter som sikrer trafikken fram til 2012. Strekningen skal også få oppussede og etter hvert helt nye tog.

Tog til Stockholm på Kongsvinger stasjon <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>– Trafikkutviklingen Oslo - Stockholm har overgått selv de mest optimistiske prognosene. Nå videreutvikler vi det gode samarbeidet med Hedmark fylke og våre gode venner i Sverige slik at folk skal få et enda bedre tilbud, sier statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet.

I gjennomsnitt reiser 800 personer hver dag over grensa. Fra og med desember i år blir det på hverdager satt inn en ekstra avgang i begge retninger mellom Oslo og Karlstad. I tillegg tilbys en ekstra avgang i begge retninger mellom Oslo og Stockholm på søndager. Samlet sett vil antall daglige avganger fra Kongsvinger til Oslo være doblet siden 2006. Avtalen som nå er inngått gjelder fram til desember 2012.

Etter planen skal togene som trafikkerer Oslo-Stockholm være pusset opp innen årsskiftet, og fra 2011 blir det satt inn helt nye tog mellom Oslo og Stockholm. På strekningen Oslo-Karlstad vil det bli tilbudt flere seter fra 2011.

Trafikken utføres av SJ i samarbeid med NSB. Togene Oslo - Karlstad - Stockholm stopper ved stasjonene Lillestrøm, Sørumsand, Årnes, Skarnes og Kongsvinger på norsk side og her gjelder norske billetter. Billetter til Sverige kan kjøpes på Sjs nettside eller og SJs billettautomat på Oslo. Også NSBs billettsalg "NSB Utland" selger slike billetter.