Tiden ute for vel 60 år gamle sviller

den 3,2 kilometer lange Tronåsen tunnel ved Sira på Sørlandsbanen legges det nå nye bøkesviller. De 5900 svillene i tunnelen har ligget der fra 1946 og må sies å ha gjort jobben. Takket være tiltakspakken blir arbeidene ferdige i løpet av året.

Oppsynsmann Odd Jarle Bilstad ved Tronåsen tunnel. (Foto: Edmund Birkeland) 
- Så langt i vår har vi skiftet 1000 sviller i Tronåsen, opplyser fornyelsesleder Arne Bujordet i Kristiansand. Vi har holdt på med utskifting av de gamle svillene i Tronåsen i tre år allerede, med utskifting av 1000 sviller hvert år, forteller Bujordet.

Med tiltakspakken som kommer på toppen av det først planlagte vedlikeholdet, skal vi til høsten skifte ut ytterligere 2900 sviller og dermed fullføre arbeidet i Tronåsen tunnel, sier Bujordet.

Mer svillebytte på Sørlandsbanen

Det er ikke bare Tronåsen tunnel som nå får nye sviller på Sørlandsbanen. Det skiftes i år også sviller mellom Drangedal og Neslandsvatn og på kryssingssporene på Selåsvatn, Bryne og Ganddal stasjoner. Alle disse stedene skiftes det fra tresviller til betongsviller. I kryssingssporene foretas det også masseutskifting under sporet, forteller Bujordet. 
 
Nye sviller ligger klare på Sira stasjon for å legges inn i Tronåsen tunnel. (Foto: Njål Svingheim)Grunnen til at svillene i Tronåsen tunnel har kunnet holde i mer enn 60 år, er et stabilt og tørt klima inne i tunnelen. De gamle tresvillene skiftes ut med nye bøkesviller. Tresviller er ofte å foretrekke i eldre tunneler fordi de er mer elastiske mot pukklaget under enn betongsviller. De eldre tunnelene har et trangere profil enn nyere tunneler og derfor er pukklaget under sporet også tynnere.