Stort prosjekt om høyhastighet

DB International mener Norge gjør en gullkantet investering ved å gjøre som Tyskland: Å bygge et høyhastighetsnett med lyntog, regiontog og godstog på samme bane. Jernbanedirektør Elisabeth Enger gleder seg over Stortingets vedtak om å utrede slike baner med sikte på bygging, og forbereder seg på å starte et stort prosjekt der Jernbaneverket trekker veksler på utenlandske kompetansemiljøer.

Ottmar Grein i DB Intermational. <strong> Foto: Arvid Bårdsty </strong> 
- Forholdene ligger meget godt til rette for høyhastighetsbaner i Norge, fordi dere ikke har noe gjennomgående nett av motorveier og at avstandene mellom de store byene er helt ideell, sier høyhastighetseksperten Otmar Grein i et intervju med Jernbanemagasinet.

Konsulentfirmaet, som har jobbet på oppdrag for Norsk Bane AS, har regnet ut at den samfunnsøkonomiske nytten for nasjonen Norge vil ligge på 578 milliarder kroner over 30 år – netto.

Grein gir politikerne ett klart råd: - Start planleggingen og byggingen snarest!

Jernbanedirektøren har møtt konsulentene fra Deutsche Bahn International og opplever at de har gjort et solid stykke arbeid.

Hun møter også Stortingets positive signaler om høyhastighetsbaner med stor entusiasme: - Vi gleder oss til å gå løs på det videre utredningsarbeidet, sier Enger, som er innstilt på å vise åpenhet i forhold til miljøer som har lansert både forslag og planer.

- I første omgang skal vi avklare med Samferdselsdepartementet om hvordan vi skal legge an arbeidet. Uansett vil dette måtte bli et stort prosjekt der vi samarbeider med ulike kompetansemiljøer.

Enger presiserer at Jernbaneverket som etat ikke skal forholde oss til én utredning, men lage en sammenstilling av de ulike utredningene som er presentert, og tette igjen de hull som måtte være der. - Så får vi konkludere etter hvert, sier hun.

Høyhastighetsbaner blir et viktig tema når av den nasjonale transportplanen igjen skal rulleres om fire år.