Storarbeid som planlagt på Drammenbanen

Mens Drammenbanen var stengt i tre dager, ble det gjennomført omfattende omlegginger av banens trase ved Sandvika. Begge sporene ble flyttet for å gjøre plass til byggingen av den nye Askerbanen ved Engervannet.

Her pakkes et nylagt spor på Sandvika stasjon lørdag 9.mai. (Foto: Olaf Bjerknes) 
Langs Engervannet like øst for Sandvika stasjon skal den nye Askerbanen komme ut av Bærumstunnelen og følge dagens Drammenbane fram til stasjonen.

For å gi plass til byggingen av den ene tunnelmunningen måtte Drammenbanens to spor flyttes og det måte gjøres tilpasninger av traseen fra Sandvika stasjon og østover. Blant annet er det også bygget to bruer over den kommende kulverten for den nye banen. Arbeidene ble utført som planlagt på den tiden som var til rådighet mens banen var stengt fra og med 8/5 til og med 10/5.

I tillegg til omleggingen av selve sporene, måtte selvsagt også både kontaktledningsanlegg, signalanlegg og kabler i et stor antall legges om og kobles opp på nytt.

Det ble også arbeidet på blant annet Drammen stasjon og ved Lysaker denne helgen.

Busser Oslo - Drammen
I mellomtiden måtte passasjerene kjøres med et stort antall busser på strekningen Oslo - Drammen. Godstrafikken til Sørlandsbanen gikk over Roa - Hønefoss - Hokksund og de fleste persontogene på Bergensbanen gikk over Roa. Øvrige regiontog, fjerntog og lokaltog vestfra hadde endestasjon i Drammen, med bussforbindelse videre.

Ca 250 busser måtte gå i skytteltrafikk mellom Oslo og Drammen mens banen var stengt. (Foto: Njål Svingheim)