Sjekker Sandvika og Askerbanen

Jernbaneverket vil foreta en ekstra grundig sjekk av kontaktledningskomponentene på Sandvika stasjon og på Askerbanen etter gjentatte feil på strekningen. Ekstra inspeksjoner de siste dagene har avdekket seks tilfeller av for svake materialer i en type kabler. Disse er nå skiftet ut.

Arbeid på kontaktledningen. (Illlustrasjonsfoto: Njål Svingheim)-Vi tror nå at vi har funnet de svake punktene, men vil gå gjennom hele strekningen for å være på den sikre siden, sier faglig leder for kontaktledningsanlegget, Johan Seljås. Det er i seks tilfeller funnet for svake materialer i såkalte avspenningswirer for kontaktledningen. Disse wirene går fra selve ledningen til strammelodd på mastene, og ledningen vil derfor falle ned om disse ryker. -Vi har nå skiftet ut disse wirene i seks tilfeller på Sandvika og mener at vi har funnet de svake punktene, sier Johan Seljås.

For sikkerhets skyld vil Jernbaneverket også sjekke komponentene på hele strekningen Sandvika - Asker der kontaktledningsanlegget ble levert samtidig med anlegget på Sandvika stasjon. Disse arbeidene vil bli utført uten at det skal forstyrre togtrafikken.