Oslo S - Skøyen åpnet igjen klokken 12

Strekningen Oslo S- Skøyen ble åpnet for trafikk igjen noe før klokken 12 fredag, etter signalproblemene som stanset trafikken klokken 08.10. Feilen oppsto ved Nationaltheatret stasjon som en følge av omkoplingsarbeider i anleggene.

Det kunne ikke kjøres tog på strekningen før feilen var sjekket ut og reparert.

Jernbaneverket beklager på det sterkeste de problemene dette har medført for passasjerene.

Togene vestfra har i mellomtiden snudd i Drammen/ Lysaker og Skøyen, mens togene østfra har snudd på Oslo S.

Togtrafikken vil komme i normalt gjenge igjen i løpet av kort tid, men det blir noen følgeforsinkelser den første tiden etter klokken 12.