Sandnes – Stavanger uten tog i seks måneder

Jernbanestrekningen Sandnes-Stavanger stenges for all ordinær togtrafikk i perioden fra 14. april til 19. oktober 2009. Mens banen er stengt, jobber Jernbaneverket for fullt med å bygge ferdig det nye dobbeltsporet på strekningen. Togene vil dermed ha Sandnes sentrum som endestasjon, med bussforbindelse til og fra Stavanger i denne perioden.

Alle tog innstilles mellom Sandnes og Stavanger mens det bygges nytt dobbeltspor på strekningen.
Det meste av stengningsperioden er det Sandnes sentrum som blir endestasjon for både region- og lokaltogene. I kortere perioder vil endestasjon være Bryne for regiontogene og Ganddal for lokaltogene. Det er etablert bussforbindelser for alle tog til og fra Stavanger. Avgangstidene fra Stavanger er 10 og 15 minutter foran ordinær avgangstid for tog.

Mye er blitt gjort siden starten av dobbeltsporprosjektet høsten 2006. Strekningen Lurahammaren-Jåttåvågen er så å si ferdigstilt. Parsellen Sandnes-Lurahammaren har også kommet langt på grunn- og jernbanetekniske arbeider. Der det fortsatt gjenstår mest arbeider er på strekningen fra Hinna til Stavanger.

– Vi skal gjøre mye under disse seks månedene. Trafikken skal legges om til nytt spor. Vi skal jobbe i og ved det eksisterende sporet og bygge for eksempel underganger under sporet, sier byggeleder Terje Walle, som er ansvarlig for grunnarbeider på strekningen Hinna-Mariero.

For de reisende vil stengeperioden bety noe lenger reisetid med buss mellom Sandnes og Stavanger. Jernbaneverket har siden i samarbeid med NSB etablert et bussopplegg som i størst mulig grad tilfredsstiller passasjerenes behov. 
Men til tross for at passasjertogene blir borte mellom Sandnes og Stavanger i seks måneder, vil det fortsatt være mye trafikk av arbeidstog i denne perioden. Det vil derfor være forbundet med fare å bevege seg på eller nær sporene i stengingsperioden.