Over all forventning i Drammen

Trafikken til og fra Drammen stasjon går meget bra selv med den økningen som Flytoget representerer. Drammen stasjon har en svært tett togtrafikk og det knyttet seg stor spenning til hvordan flytogenes inntreden skulle påvirke punktligheten. –Dette har gått over all forventning, sier gruppeleder for trafikkstyrerne i Drammen Bent Næss.

- Dette går over all forventning, sier fra venstre Bent Næss, Txp Anita Brown og flytogfører Trond Arne Lillemo. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
Etter en snau måned med flytogtrafikk til og fra Drammen stasjon kan det slås fast at trafikken fungerer godt. - Vi var spente og litt usikre på hvordan dette skulle gå, sier Næss. Men god planleggeing fra flere hold og ståpåvilje og samarbeid mellom Jernbaneverket, Flytoget og NSB har gjort at dette går så bra som det gjør. Det er ikke mulig å lese noen endringer i punktligheten på stasjonen som følge av Flytogets avganger og ankomster.

–Det er jo et "sjakkspill" for oss, og vi må ta ting litt på hælen innimellom, sier togekspeditør Anita Brown. Men vi har inntrykk av at alle er opptatt av at dette skal vi få til å fungere, sier hun.

 Etter at Flytoget begynte sin rute til Drammen, har det blitt en del endringer i sporbruken på stasjonen, og togsettene må i større grad enn før skiftes vekk fra plattformsporene mellom ankomst- og avgangstidene.  Fra 10 januar neste år skal

Flytoget AS trapper opp fra to avganger i timen til tre avganger fra 10 januar neste år.

Drammen stasjon.