Om tjenesten ”Trafikken nå”

På Jernbaneverkets internettsider kan du nå finne informasjon om togtrafikken i ”sanntid”. Trafikkinformasjonen hentes fra jernbanens signalsystemer og gir et bilde av trafikksituasjonen i øyeblikket.

Oppdateringshyppigheten er høyest der trafikken er størst og ikke alle baner dekkes like godt av systemet foreløpig. Tjenesten er oppgradert og forbedret høsten 2010, men vil bli ytterligere forbedret etter hvert som jernbanens systemer for dette utvikles.

Du kan velge den stasjonen du søker informasjon om fra nedtrekksmenyen. Ved å velge stasjonsnavn i stasjonslisten lenger ned på siden kan du også få en oversikt over hvor langt toget ditt har kommet på sin rute i øyeblikket. Tog-symbolet angir togets sist registrerte passeringspunkt. 

Ved hver avgang er det også et informasjons-ikon man kan holde muspekeren over for å få aktuell informasjon om akkurat dette toget som f.eks togselskap og hvilke stasjoner toget stopper ved. Her framkommer også eventuelle endringer ved f.eks planlagte anleggsarbeider på sporet. I oversikten for hver stasjon finnes også opplysninger om servicetilbud, kart, bilder og historikk.

For noen baner har tjenesten inntil videre lavere oppdateringshyppighet. Dette gjelder i første rekke for Bergensbanen og Nordlandsbanen, samt Østfoldbanens østre linje. Fjernstyringsanlegget for Bergensbanen skal oppgraders og etter hvert vil dataene også for denne banen få hyppigere oppdateringer. For Østre linje på Østfoldbanen er man avhengig av de bemannede stasjonenes oppdatering av systemet, her vil det særlig i helgene kunne gå lenger tid mellom oppdateringene.

Tjenesten gir likevel en nøyaktig informasjon om togtrafikken ved de fleste av landets stasjoner.

Tilbakemeldinger

Har du tilbakemeldinger på tjenesten, kan disse sendes på føklgende mailadresse til Jernbaneverket: feedback@jbv.no