Nye muligheter for Kongsvingerbanen

En studie viser at et bedre togtilbud med flere avganger og kortere reisetid på Kongsvingerbanen er mulig. Etter initiativ fra Samferdselsdepartementet ble det i 2007 satt i gang et prosjekt som NSB fikk i oppgave å lede. Prosjektet skulle se på om det er mulig å øke frekvensen og redusere reisetiden på strekningen med dagens infrastruktur. Dette var et samarbeid mellom NSB, Jernbaneverket, Hedmark og Akershus fylkeskommuner og Ruter AS.

To lokaltog møtes på Blaker stasjon. (Foto: Njål Svingheim) 
Flere tog og kortere reisetid
I rapporten er det vist en mulig løsning med timesavganger mellom Oslo og Kongsvinger, samt to avganger i timen i rushtidene. - Suksess på Kongsvingerbanen er avhengig av høy frekvens helt til Kongsvinger. De reisende skal oppleve at toget er et reelt alternativ til bil. Derfor har prosjektgruppen også foreslått en løsning som vil korte ned reisetiden mellom Kongsvinger og Oslo med 5 til 8 minutter, sier konserndirektør og leder for NSB Persontog Stein Nilsen.

Nytt stoppemønster
Et av togets fortrinn er evnen til å transportere mange mennesker med høy hastighet. Hastigheten påvirkes sterkt av antall stopp, og derfor foreslår også prosjektet endringer i stoppmønsteret. De åtte største stasjonene står for 90 prosent av kundene på Kongsvingerbanen. Stasjonene som foreslås å ikke bli betjent av toget har til sammen kun en prosent av dagens trafikk på strekningen.

Svingen er foreslått opprettholdt som holdeplass, og ekstratogene i rushtiden er også tenkt å stoppe her. Tuen og Bodung stasjon er foreslått betjent i rushtiden. Stasjonene Seterstøa, Disenå, Sander og Galterud er foreslått betjent med busser inn til nærmeste stoppested for tog.

- Det store flertallet av våre kunder vil oppleve å få et bedre kollektivtilbud dersom dette blir gjennomført. Det er også naturlig å tro at den foreslåtte økningen i antall avganger kombinert med redusert reisetid vil gi stor passasjervekst. Og det er jo positivt i et miljøperspektiv, sier konserndirektør og leder NSB Persontog Stein Nilsen.

Forslaget til nytt rutetilbud på Kongsvingerbanen er nå oversendt Samferdselsdepartementet