Ny godstrafikk på Numedalsbanen

Mandag 8.juni går det første godstoget på Numedalsbanen på lang tid. Ikke uventet er det tømmertrafikk det dreier seg om, den nye trafikken innebærer tømmertog til Numedal. Store mengder tømmer skal kjøres med tog fra Sverige til Numedal Bruk på Flesberg.

Lastede tømmervogner på Flesberg stasjon. Nå skal det kjøres tømmer fra Sverige til Flesberg.. Foto: Njål Svingheim
Det er det svenske selskapet Tågåkeriet i Bergslagen AB som mandag 8 juni starter med tømmertog fra Uddevalla i Sverige til Numedal. I første omgang skal 5000 kubikkmeter tømmer fraktes fra Uddevalla til sagbruket på Flesberg.

- Vi har omprioritert våre mannskaper slik at vi skulle få sporet klart for tog på kort varsel, sier banesjef Bjørn Ståle Varnes.

Numedalsbanen er en del av det nasjonale jernbanenettet, men strekningen ovenfor Svene har bare hatt sporadisk trafikk de siste årene. På Svene er det et pukkverk, slik at det går tog derfra i perioder. Ved målevognkjøring på strekningen i vår ble det påvist en del sporfeil. Ved å sette inn folk og utstyr i to dager, kunne disse feilene rettes og Jernbaneverket kunne dermed åpne for den nye godstrafikken på Numedalsbanen.

Det svenske togselskapet som står for kjøringen har varslet at trafikken til Flesberg med tømmer fra Sverige kan bli permanent.