Ny driftsbanegård i Halden

Ved Halden stasjon skal Jernbaneverket bygge ny driftsbanegård for stalling av tog. Tiltaket vil gi bedre kapasitet og fleksibilitet for trafikken på Østfoldbanen. Planlagt anleggsstart er i september 2009.

Foreløpig modell som viser den nye driftsbanegården. Illustrasjon: SwecoDagens driftsbanegård har ikke nok kapasitet til å stalle persontog, noe som betyr at sporene på stasjonen må benyttes til stalling, spesielt om natten og i helgene.  Dette reduserer kapasiteten ved stasjonen og er ikke i samsvar med gjeldende forskrifter.

Ny driftsbanegård bedrer kapasiteten ved stasjonen og gir sikre og effektive skiftebevegelser.

Dette bidrar til en mer robust og effektiv avvikling av person- og godstrafikken på Østfoldbanen.

Den nye driftsbanegården bygges på et område rett nord for Halden stasjon, mellom stasjonen og elva Tista.

- Driftsbanegården får seks 270 meter lange spor, samt 230 meter lange plattformer. I begge ender blir det varmeposter for togene, altså tolv poster i alt. Dessuten skal to eksisterende godsspor legges om, og ny nettstasjon bygges for å møte behovet for strømforsyning til området, sier prosjektleder Jarl Nordli i Jernbaneverket.

 - Vi skal også etablere et internt veisystem på området, og vi må oppgradere en eksisterende undergang under hovedsporet som blir hovedadkomsten til driftsbanegården. Det kreves en tett konstruksjon, siden undergangen kommer under grunnvansnivået. Arbeidene med undergangen er blant de første vi starter med til høsten, sier han.

 Utbyggingen av Halden driftsbanegård skal etter planen avsluttes rundt årsskiftet 2010/11.