Jordfeil gir forsinkelser på Oslo S

Ved 08.30-tiden torsdag morgen ble sikringsanlegget på Oslo Sentralstasjon rammet av jordfeil. Det betyr at all trafikk over stasjonen er stanset inntil feilen er funnet og reparert.

Det må desverre påregnes betydelige forsinkelser som følge av dette.