Bli en tunneldøper

Den nye jernbanetunnelen gjennom Frodeåsen er foreløpig navneløs og nå inviterer Jernbaneverket publikum til å komme med navneforslag, vinneren blir belønnet med en ganske så spesiell opplevelse.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Frodeåsen har allerede en biltunnel, Frodeåstunnelen. Derfor er det utelukket for jernbanetunnelen, som bygges i disse dager, å ha det samme navnet.

Arkiver og dokumentasjon som omtaler tunnelen må fortelle klart hvilken av de to det er snakk om.
For vedlikeholdspersonaler er det avgjørende å skille de to tunnelene fra hverandre når de skal planlegge for eksempel vedlikehold.

Dersom det skulle oppstå en krisesituasjon er for eksempel redningsmannskaper avhengig av å vite hvilken tunnel de skal rykke ut til.

- Vi er helt avhengig av at de to tunnelene har forskjellige navn, opplyser operasjonssentralen i Vestfold Politidistrikt.


Det er viktig at navneforslaget ditt har lokal tilknytning samt være selvforklarende til hvor tunnelen er, rent geografisk. Konkurransen starter fredag ellevte desember og varer i en uke.

Siste frist for innlevering av forslag er fredag 18. desember klokken 24:00. Den som kommer med det beste forslaget får muligheten til å være med på gjennomslagsmarkeringen av tunnelen, det vil si salven som slipper dagslys inn i tunnelen. I tillegg vil vinneren naturligvis kunne smykke seg med tittelen, ”tunneldøper”.

Dersom vinnernavnet er foreslått av flere, blir det loddtrekning.

Navneforslagene kan sendes på e-postadressen: ubt@jbv.no

Du kan også bruke vanlig post, da sender du et postkort til:
Jernbaneverket
Eckersbergsgate 4
3111 Tønsberg

Merk e-posten eller postkortet med ”navnekonkurranse”. For mer informasjon om konkurransen kan du gå inn på våre hjemmesider: www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen

Kontaktpersoner for konkurransen er:
Informasjonsrådgiver
Trine K. Bratlie Evensen
Tlf: 913 26 266 / tkb@jbv.no

Informasjonsrådgiver:
Freddy Samson Fagerheim
Tlf: 400 27 579 / fagfre@jbv.no