Bli en tunneldøper

Den nye jernbanetunnelen gjennom Frodeåsen er foreløpig navneløs og nå inviterer Jernbaneverket publikum til å komme med navneforslag, vinneren blir belønnet med en ganske så spesiell opplevelse.

Frodeåsen har allerede en biltunnel, Frodeåstunnelen. Derfor er det utelukket for jernbanetunnelen, som bygges i disse dager, å ha det samme navnet.

Arkiver og dokumentasjon som omtaler tunnelen må fortelle klart hvilken av de to det er snakk om.
For vedlikeholdspersonaler er det avgjørende å skille de to tunnelene fra hverandre når de skal planlegge for eksempel vedlikehold.

Dersom det skulle oppstå en krisesituasjon er for eksempel redningsmannskaper avhengig av å vite hvilken tunnel de skal rykke ut til.

- Vi er helt avhengig av at de to tunnelene har forskjellige navn, opplyser operasjonssentralen i Vestfold Politidistrikt.


Det er viktig at navneforslaget ditt har lokal tilknytning samt være selvforklarende til hvor tunnelen er, rent geografisk. Konkurransen starter fredag ellevte desember og varer i en uke.

Siste frist for innlevering av forslag er fredag 18. desember klokken 24:00. Den som kommer med det beste forslaget får muligheten til å være med på gjennomslagsmarkeringen av tunnelen, det vil si salven som slipper dagslys inn i tunnelen. I tillegg vil vinneren naturligvis kunne smykke seg med tittelen, ”tunneldøper”.

Dersom vinnernavnet er foreslått av flere, blir det loddtrekning.

Navneforslagene kan sendes på e-postadressen: ubt@jbv.no

Du kan også bruke vanlig post, da sender du et postkort til:
Jernbaneverket
Eckersbergsgate 4
3111 Tønsberg

Merk e-posten eller postkortet med ”navnekonkurranse”. For mer informasjon om konkurransen kan du gå inn på våre hjemmesider: www.jernbaneverket.no/vestfoldbanen

Kontaktpersoner for konkurransen er:
Informasjonsrådgiver
Trine K. Bratlie Evensen
Tlf: 913 26 266 / tkb@jbv.no

Informasjonsrådgiver:
Freddy Samson Fagerheim
Tlf: 400 27 579 / fagfre@jbv.no