Jernbaneverket avvikler signalkontrakt med ABB

Jernbaneverket har i dag meddelt ABB at samarbeidet om signalanlegget Merkur vil bli avviklet. Siktemålet har vært at det skal leveres signalanlegg som er typegodkjent for bruk på ulike typer strekninger og stasjoner.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket avvikler kontrakten fordi det signalkonseptet ABB nå utarbeider, er så vesentlig endret fra det opprinnelige at det i realiteten er snakk om et nytt konsept. Det vil derfor være i strid med anskaffelsesregelverket å gå videre med kontrakten og ikke lyse ut ny konkurranse. Dette betyr at det for dobbeltsporet Sandnes-Stavanger må lyses ut ny konkurranse for et permanent anlegg.

På Ganddal godsterminal i Rogaland er signalanlegget Merkur installert, men ennå ikke tillatt tatt i bruk. På Nordlandsbanen er det også gjort omfattende arbeider for å installere Merkur. For om mulig å få nytte av disse investeringene, vil Jernbaneverket søke å få kontraktene med ABB om Ganddal og Nordlandsbanen gjennomført. Målet er at anleggene her kan bli godkjent tatt i bruk som lokaltilpassede anlegg uten så omfattende dokumentasjoner som kreves for typegodkjenning. Dette vil i så fall være den raskeste måten for å få nye signalanlegg i drift på disse stedene.

Nærmere opplysninger ved: jernbanedirektør Elisabeth Enger, telefon  908 40804 eller Markeds- og kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland, telefon 916 55 155.