Jernbanen forbereder seg på svineinfluensa

Jernbaneverket forbereder seg på virkningene av en omfattende svineinfluensa. I løpet av kort tid er det utarbeidet et forslag til pandemiplan for jernbaneforetakene. Hensikten er å sikre at person- og godstrafikken opprettholdes på viktige jernbanestrekninger, selv om 35 – 40 prosent av egne ansatte blir syke og dermed borte fra jobb.

Fungerende jernbanedirektør Stein O. Nes- Samfunnet forventer at trafikken på jernbanen opprettholdes i størst mulig grad under et pandemiutbrudd. For å være best mulig forberedt lager Jernbaneverket en overordnet plan for hele jernbanesektoren. På bakgrunn av den overordnede planen er det opp til de enkelte jernbaneforetak å lage sine egne planer med detaljerte tiltak, sier fungerende jernbanedirektør Stein O. Nes.

I planen er det beskrevet hvilke fagområder som er kritiske å opprettholde for at ikke trafikken skal rammes. Det gjelder blant annet kjørende personale, togledere og togekspeditører, ulike fagfolk for feilretting i infrastrukturen og vedlikehold av togmateriell. Dette er grupper som vil bli prioritert ved massevaksinasjon eller for tilgang til influensamedisin.

I planen legges det opp til informasjonstiltak for å gi råd om hvordan man best kan beskytte seg mot smitte og hvordan man forholder seg hvis man er smittet. Videre anbefales en rekke konkrete tiltak som montering av dispensere med desinfiserende midler i personalrom og på toaletter. Papirkurver byttes ut med kurver med lokk og pedal. I planen anbefales å innføre av ekstra renhold på arbeidsplassen, avholde færre møter, legge opp til mer bruk av hjemmekontor.

- Vi kan ikke unngå at mange blir smittet av en influensaepidemi og blir borte fra jobb, men vi må gjøre alt for at virkningene ikke blir for store for jernbanens kunder. Planen som er laget gjør oss forberedt på å takle det som kommer, så får vi håpe at influensaen rammer færrest mulig, sier Stein O. Nes.