Jensrud kryssingsspor

På Jensrud mellom Hakadal og Stryken skal Jernbaneverket bygge et nytt kryssingsspor som vil øke kapasiteten på Gjøvikbanen. Anleggsarbeidene starter høsten 2009.

Deler av strekningen sett mot sør. Kryssingssporet kommer til venstre for dagens spor. Foto: Sten Inge TunliDe siste årene har trafikken på Gjøvikbanen økt både for godstog og persontog. Strekningen Grefsen-Roa er sterkt trafikkbelastet, og kapasiteten er på det nærmeste fullt utnyttet.

Prosjektet vil gi færre forsinkelser og en mer robust trafikkavvikling for alle typer tog. Utbyggingen vil bidra til Jernbaneverkets strategi om å gjøre plass til flere godstog mellom Oslo og Bergen, og til at strekningen skal kunne trafikkeres med 600 meter lange tog i framtida.

Det har ikke vært kryssingsmuligheter her tidligere, og den nye kryssingssporet blir 856 meter langt. Kostnadsrammen for prosjektet er 87 millioner kroner.

- Reguleringsplanen er ute til offentlig behandling denne våren, og vi håper at den blir vedtatt i kommunestyret i juni, sier prosjektleder Knut Brattvang i Jernbaneverket Utbygging.

- Etter sommerferien planlegger vi omlegging av kabler og jernbanetekniske anlegg, for deretter å starte grunnarbeidene for fullt seinhøstes, opplyser han.

Disse arbeidene vil medføre perioder hvor togene erstattes med buss mellom klokken 10 og 14 på hverdager og i enkelte helger, men togtrafikken vil ellers avvikles som normalt.

Det nye kryssingssporet skal etter planen stå ferdig tidlig på nyåret i 2011.