Hardt tiltrengt bygningsvedlikehold på Sørlandsbanen

Jernbaneverket pusser nå opp en rekke av bygningene langs Sørlandsbanen. Det er både stasjonsbygninger og andre jernbanebygninger som nå får et svært kjærkomment og nødvendig vedlikehold. Arbeidene gjøres hovedsakelig av private firma.

Det nyopppussede relehuset på Marnardal stasjon. (Foto: Njål Svingheim) 
Reléhusene på Breland og Marnardal stasjoner allerede så godt som ferdige. Husene rommer tekniske innstallasjoner. Den gamle eternittkledningen er erstattet av impregnert trepanel, dårlige tak med tilløp til lekkasjer har fått nye ståltakplater og takrenner, og det er byttet dører og vinduer. –De siste årene har vi bare fått renovert ett slikt reléhus hvert år, sier Erik Børjesson på stasjons- og eiendomsdrift i Kristiansand. Han forteller at bygningene har vært salderingsobjekter i mange år på grunn av knappe bevilgninger. Da har pengene av sikkerhetsgrunner naturlig nok har gått til sporvedlikeholdet først. Nå er det endelig mulig å få gjort noe med jernbanens bygninger. - Pengene fra regjeringens sysselsettingspakke går i stor grad til slike bygningstiltak her på Sørlandsbanen, sier Børjesson.

I løpet av året skal det gjennomføres arbeider på et stort antall av bygningene. Audnedal stasjonsbygning, som eies av Jernbaneverket, skal få en fullstendig utvendig renovering. Ekspedisjonsbygningene på Flaten og Bøylestad skal pusses opp og de verneverdige vanntårnene på de samme stedene skal restaureres. Også de øvrige leskurene på Arendalsbanens holdeplasser blir nå pusset opp.

Sira stasjon skal males og det skal gjøres tiltak på bygninger på Neslandsvatn og Lunde stasjoner.

I tillegg vil togpassasjerene merke forbedringer i form av ny asfalt, nye ruteplakatstativer, benker, sykkelstativer og søppelkasser. Jernbaneverket skal i år pusse opp bygninger og stasjonsområder langs Sørlands- og Arendalsbanen for 7,25 millioner kroner, 6,25 millioner kommer fra regjeringens sysselsettingspakke.
 

Detalj fra Audnedal stasjon som i sommer får en kjærkommen restaurering. (Foto: Njål Svingheim)