Fornyet stasjon i Åndalsnes

Åndalsnes stasjon er fornyet og bygget om til skysstasjon. Raumabanens endestasjon framstår nå som en flott begynnelse eller avslutning på en reise med den naturskjønne Raumabanen. Stasjonsbygningen er fullstendig rehabilitert, tilbygget er revet og det er bygget ny plattform.

Ny plattform i Åndalsnes. <strong> Foto: Leif Johnny Olestad </strong> 
Skysstasjonen ble åpnet og tatt i bruk i første halvdel av juni, og nå er også den nye plattformen til spor to godkjent og åpnet.

Stasjonen i Åndalsnes fyller flere funksjoner. Den nye skysstasjonen dekker behovene for passasjerer til både tog, buss og drosjer. Den har turistinformasjon, venterom og serveringstilbud. Og rett på baksiden legger cruisebåtene med turister til på kaia.

Turistbane


Om sommeren er ruteplanen på Raumabanen lagt om og tilpasset de mange turistene som vil reise med toget langs Rauma oppunder Trollveggen, over den kjente Kylling bru, gjennom vendesløyfene og vendetunnelen ved Verma fram til Bjorli.

To togpar kjøres derfor som turisttog mellom Åndalsnes og Bjorli om sommeren. Det er likevel to togpar som ivartar den ordinære trafikken mellom Åndalsnes og Dombås med forbindelser til og fra Dovrebanen.

NSB satser på Raumabanen som turistbane og det er i sommer varslet og bestilt en rekke anløp med cruiseskip til Åndalsnes, der blant annet en tur med Raumabanen inngår som en del av tilbudet til passasjerene.

NSB kjører inntil tre motorvognsett i hvert tog. Om bord i togene er guiding og sakte fart ved spesielle utsiktspunkt.

NSBs eiendomsselskap ROM Eiendom har stått for fornyelsen av stasjonsbygningen. Flere aktører har bidratt i form av et spleiselag for å få gjennomført arbeidene. Jernbaneverket har stått for fornyelsen av spor og plattformer. Raumabanen er 114 kilometer lang og ble åpnet i 1924.

Stasjonsbygningen i Åndalsnes er fullstendig fornyet. <strong> Foto: Leif Johnny Olestad </strong>