Avspark på Ski stasjon?

I april 2010 kan ventetiden være over for befolkningen på Ski. Behov for nye vendespor i forbindelse med NSBs togkjøp setter fart i byggeplanene for stasjonen. 2010 skal brukes til viktige, forberedende arbeider, før stasjonen står foran en total ombygging i årene som kommer.

Inter City-tog i retning nordover fra Ski stasjon. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket. - Byggestart er selvsagt forutsatt at vi får midler over statsbudsjettet, understreker prosjektsjef Anne Kathrine Kalager. Samtidig har vi det nå travelt på Ski, ettersom disse vendesporene må stå ferdig før de nye togsettene til NSB kommer i 2012. Vendesporene skal brukes til oppstalling av tog – samt selvsagt til å snu togsett i trafikk.  

Jernbaneverket har tidligere signalisert at full utbygging av Ski stasjon bør vente inntil planleggingen av Follobanen har kommet lenger.

 - Akkurat disse arbeidene trenger ikke å vente på planene for dobbeltsporet, sier Kalager. Nå har vi egentlig snudd byggeplanene for stasjonen på hodet. Opprinnelig var det planlagt å bygge disse vendesporene helt til slutt, etter at resten av stasjonen var ferdig. Nå gjør vi det i stedet aller først for å møte behovet fra togselskapene .  

Vendesporene er planlagt inne på stasjonsområdet, midt i mellom Østfoldbanens Vestre og Østre linje. De forberedende arbeidene omfatter også omlegging av en stor mengde kabler på stasjonsområdet. Dette er helt nødvendig for at togtrafikken skal kunne gå uhindret av de senere byggearbeidene, og i første omgang skal det graves grøfter på begge sider av stasjonen før nye kabler kan strekkes.  

- Arbeidet med vendesporene vil vare ut 2011, fortsetter Kalager, mens utbygging av resten av stasjonsområdet vil følge på i 2012. Hele stasjonen vil stå ferdig i 2015, og totalkostnadene er beregnet til ca 1,5 milliarder kroner.