Avinor og Jernbaneverket med samarbeidsavtale

En samarbeidsavtale mellom Avinor og Jernbaneverket gir Avinor tilgang på steinmasser for utvidelser på Trondheim Lufthavn, Værnes, mens Jernbaneverket får grei avsetning på steinmassene som nå skal sprenges ut i den nye tunnelen gjennom Gevingåsen mellom Hommelvik og Hell på Nordlandsbanen.

Fra venstre: Lasse Bardal, Sverre Quale og Karstein Søreide. (Foto: Sindre Ånonsen, Avinor) -Dette er et prosjekt med mange synergieffekter, og vi er svært godt fornøyd med det samarbeidet vi nå har fått til med Avinor, sier utbyggingssjef Karstein Søreide i Jernbaneverket.

Det er byggingen av Gevingåsen tunnel som nå har banet veien for det spesielle samarbeidet.  Avinor har sammen med Jernbaneverket jobbet for en fortgang i arbeidet med Gevingåsen tunnel. –En milepæl og et skoleeksempel på hvordan ting kan gjøres, sa konsernsjef i Avinor, Sverre Quale, etter signeringen av avtalen mandag 20. april. 

De første lassene med stein fra tunnelarbeidene vil komme i juni, om alt går etter planen. -Alt i alt snakker vi om 350-400 000 kubikkmeter masse, og gjennom korte transportavstander sparer Avinor titalls millioner kroner på denne avtalen, sier lufthavnsjef Lasse Bardal. -Samtidig mener vi Gevingåsen tunnel er viktig for på sikt å skape et enda bedre togtilbud mellom Trondheim og Værnes. Lufthavnen har i dag en kollektivandel på 55 prosent, men ambisjonen  vår er å komme over 60 prosent. Da må vi få til et bedre jernbanetilbud, sier Bardal.