2009

 • Ny haldeplass opna på Langlete

  Nyleg opna Jernbaneverket den nye haldeplassen på Langlete i Haltdalen på Rørosbanen. Opninga blei markert med hornmusikk, bløtkake og kaffe. Ca 65 personar frå den lille bygda hadde møtt fram for å feire hendinga.

 • 20 % færre signalfeil

  Jernbaneverket begynner nå å se gode resultater av det omfattende vedlikeholds- og fornyelsesarbeidet som er satt i gang, og tallet på feil har gått merkbart ned fra i fjor. For signal- og sikringsanlegg er det 20% færre feil til nå i år.

 • Store arbeider på Kongsvingerbanen i helgen

  Kongsvingerbanen er stengt i 32 timer fra klokken 11.15 lørdag formiddag 24/10 på grunn av anleggsarbeider. Arbeidene vil foregå på flere steder samtidig og togene erstattes av busser fra lørdag formiddag til søndag ettermiddag.

 • Jernbaneverket vil gjerde mot dyrepåkjørsler på Saltfjellet

  For å redusere antallet dyrepåkjørsler vil Jernbaneverket nå sette opp gjerder på begge sider av Nordlandsbanen på en strekning over Saltfjellet. Dette gjelder der togene kjører på flest tamrein og målet er å få satt opp gjerdene i høst.

 • Jernbaneverket vil ha dialog om stasjonar

  Jernbaneverket ønskjer ein dialog med fylkeskommunar og NSB om den framtidige stasjonsstrukturen. I dei næraste åra skal det nyttast store summar på modernisering og oppgradering av stasjonar og haldeplassar i jernbanenettet.

 • Statsbudsjettet: 8,4 milliarder til Jernbaneverket

  Regjeringen foreslår i budsjettet for 2010 en bevilgning på 8,4 milliarder kroner til Jernbaneverket. Dette er 18,5 % mer enn i saldert budsjett for 2009. Til investeringer foreslås det 4 milliarder kroner neste år og både investeringsnivået og vedlikeholdsinnsatsen øker.

 • Godt statsbudsjett med riktige prioriteringer

  - Regjeringen har lagt fram et godt statsbudsjettsforslag for jernbanen. I Jernbaneverket er vi særlig fornøyd med at det høye nivået på drifts- og vedlikeholdsmidler opprettholdes. Det gjør det mulig å levere en stadig mer pålitelig jernbane for folk og næringsliv, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

 • Handlingsprogram 2010- 2019

  Jernbaneverket legg no fram ein førebels versjon av handlingsprogrammet for perioden 2010 – 2019. I haust må vi avklare nokre større utbyggingsprosjekt før handlingsprogrammet kan fastsetjast endeleg.

 • TV-program på sju timer frå Bergensbanen!

  På jubileumsdagen 27. november, når Bergensbanen fyller 100 år, kan du sjå heile banen på NRK TV! Opptaka vert tekne 9.oktober i tog 602 og heile programmet skal sendas på NRK2 jubileumsdagen.

 • Sandnes-Stavanger: Fullføringen av dobbeltsporet tar inntil fire uker mer

  Busskjøringen som erstatning for tog mellom Sandnes og Stavanger må fortsette i inntil fire uker mer. Oppstartsdatoen for trafikk på det nye dobbeltsporet kan derved bli forskjøvet fra 19. oktober til 16.november.