2009

 • Eurailscout skal sjekke skinnene

  Jernbaneverket har nå skrevet kontrakt med det tyske firmaet Euraliscout om levering av ultralydmålinger av skinnene. Det meste av jernbanenettet blir sjekket med ultralyd hvert år, og tyskerne skal kjøre med et eget måletog for dette. - Dette er en viktig kontrakt for oss, sier Guido Hanspach i Eurailscout.

 • Første heilskaplege bane sidan Gardermobanen

  Måndag 16. november vart den første heilskaplege banestrekninga sidan Gardermobanen teken i bruk. – Det 15 kilometer lange dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger utgjer eit fullstendig baneanlegg og viser korleis vi bør halde fram med å byggje ut jernbanen, seier utbyggingssjef Ole Konttorp.

 • Jernbaneverket imøtekommer delvis kravene fra NSB om erstatning

  NSB fremmet 25. august i år krav om erstatning for fem ulike hendelser hvor NSB mener å være påført økonomiske tap som følge av brudd på sportilgangsavtalen. Jernbaneverket imøtekommer delvis kravene fra NSB

 • Mandag morgen tas dobbeltsporet i bruk

  Klokken 05.10 mandag morgen 16.november går det første toget fra Stavanger stasjon på det nye dobbeltsporet. Da settes det 15 kilometer lange dobbeltsporet Sandnes - Stavanger i drift.

 • Ny rekord i Narvik

  Det svenske gruveselskapet LKAB satte nylig ny rekord i antall transporterte tonn malm på Ofotbanen på ett døgn. 8. november ble hele 58.100 tonn fraktet fra gruvene i Kiruna og ned til Narvik for utskiping. Malmtransporten går nå for fullt og nylig ble også det nye losseanlegget i Narvik tatt i bruk.

 • Jernbaneverket styrker snøberedskapen

  Jernbaneverket styrker denne vinteren snørydningstjenesten vesentlig i det sentrale Østlandsområdet. Etter flere problemer i snø- og kuldeperioden sist vinter, legges det nå opp til en styrking av både bemanning og utstyr for snørydding.

 • Nytt direktetog Oslo – Rotterdam

  Postens logistikkselskap Bring har nå startet opp en ny direkte godstogrute mellom Oslo og Rotterdam i Holland. Togene vil i hovedsak frakte ferske matvarer til og fra Kontinentet. Blant kundene sørover er flere store lakseeksportører og nordover er Bama blant kundene. Etter hvert skal tilbudet økes til tre avganger hver vei i uken.

 • Offisiell åpning Sandnes-Stavanger 14. desember

  Den offisielle åpningen av den nye dobbeltsporete strekningen Sandnes-Stavanger skjer 14.desember. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa skal stå for åpningen som skjer på den nye Paradis holdeplass. Fra samme dag vil det bli 15-minutters frekvens i togtrafikken mellom byene.

 • Ofotbanen åpnet for større godsvogner

  Ofotbanen er nå i oktober åpnet for trafikk med godsvogner av typen multipurpose, MPP. De første MPP-vognene er dermed satt inn i biltogene fra Drammen til Narvik. I løpet av neste år utvides banens lasteprofil ytterligere til profilet P407.

 • Godkjent signalanlegg for Sandnes-Stavanger

  Statens jernbanetilsyn har nå godkjent det midlertidige signalanlegget for Sandnes-Stavanger. Dette var et avgjørende punkt for å kunne ferdigstille det nye dobbeltsporet på Nord-Jæren.