2009

  • Punktlighet: Målene ikke nådd i 2008

    Jernbaneverket har som målsetting at 90% av alle tog skal være i rute. Den målsettingen ble ikke i nådd i 2008. Togenes punktlighet ble i gjennomsnitt litt dårligere i 2008 enn året før. I sum var 87 % av alle persontog i rute ved ankomst Oslo Sentralstasjon, mot 90% året før. –Vi er veldig klar over at dette ikke er godt nok, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger. -Det er som kjent satt i gang flere større tiltak som skal bedre punktligheten, men vi må samtidig være tydelige på at det kan ta tid før disse gir ønsket effekt, sier hun.

    87% av alle tog var i rute ved ankomst Oslo S i 2008. Foto: Njål Svingheim