70 nye læringer i Jernbaneverket

Denne uken hadde 70 nytilsatte og spente lærlinger innen banemontør, signalmontør og energimontør sin første arbeidsdag i Jernbaneverket. Tirsdag var det felles samling på Hamar for de 6 som begynner der. Dette er meget spesielt i og med at lærlingeinntaket i flere av jernbane fagene har stått nesten stille siden slutten av 80 tallet.

Fra venstre Bastian Nordhagen Sagen, Patrick Fjeldberg, Ragnar Brenden, Kristin Houmb Hagerup, Walter Strandvik, Fredrik Allmenningen og Espen André Lunde. <strong> Foto: Cathrine Riis </strong>I våres tok Jernbaneverket kontakt med skoler som har de aktuelle fagene i håp om å høste søkere. Der fikk vi en time til disposisjon hvor det fortalt om etaten og vist  bilder og film.

- Det var ingen tvil om at dette var en suksess når det til sammen for alle de tre faggruppene strømmet inn over 150 meget kvalifiserte søknader, sier fagansvarlig bane, Andrè Østli. En som gløder etter å lære faget sitt videre, er veileder for banemontører Bjørn Brenden. Han skal følge opp sine lærlinger uavhengig hvor de er, og har ansvar for den daglige opplæringen.

I tilegg til praksisen, skal lærlingene ha teori ved Norsk jernbaneskole.

Når den 2-årige lærertiden nærmer seg slutten, må lærlingene ta en avsluttende prøve. Når den er bestått er det så en praktisk fagprøve som gjenstår, før lærlingene får utdelt fagbrevet.
 Patrick Fjeldberg (18) har valgt energimontør som sitt fagfelt, og spesialiserer seg innen kontaktledning.  – Men, hadde det ikke vært for informasjonen vi fikk på skolen om Jernbaneverket, er det ikke sikkert jeg hadde havnet her, sier han.

Den unge mannen fra Løten gleder seg til å komme i gang. Han er godt inneforstått med at det blir mye reising, men det gleder han seg til.

Daglig leder ved Opplæringskontoret for jernbanesektoren, Harald Galtung, forteller at årets inntak av lærlinger er en dobling fra i fjor. Og at Jernbaneverket ønsker å fortsette inntaket av lærlinger framover.