Vestfoldpendlere: Sparer 40 minutter daglig fra 2011

Togpendlere mellom Vestfold og hovedstaden vil få redusert sin daglige reisetid med inntil 40 minutter når de vedtatte utbyggingene mellom Oslo og Tønsberg er fullført. Utbyggingen gir store samfunnsøkonomiske gevinster i form av kortere reistid.

NSB legger opp til stor økning, hyppigere avganger og raskere reisetid på Vestfoldbanen når den vedtattte dobbeltsporutbyggingen for 11 milliarder er ferdig mellom Oslo og Tønsberg. NSB vil blant annet kjøre egne ekspressavganger fra Vestfold til Oslo i rushtidene som har færre stopp.


Når også de andre parsellebne på Vestfoldbane er fullført, blir gevinstene for samfunnet og den enkelte enda større. Men allerede i 2012 vil hver enkelt togpendler spare samfunnet for 91 kroner daglig i forhold til dagens situasjon. .

NSB beregner at trafikkveksten i rushtidene på denne strekningen vil bli på opp mot 35%. Til sammenlikning regnrer selskapet ikke med noen ttrafikkvekst på Østfoldbanen før det kommer en utbygging også på den strekningen.

Les mer i siste utgave av Jernbanemagasinet.