Trygg med tog, et samarbeid med Trygg Trafikk

Hver dag tar barn rundt om i landet tog for å komme seg til og fra skolen. Dessverre er mange utsatt for farlige situasjoner på og ved norske jernbanelinjer. Dette tar vi på alvor. Trygg Trafikk og Jernbaneverket har jobbet sammen for å lage morsomme og lærerike arbeidsoppgaver for barn fra første til tredje trinn.

Hensikten er at barn skal lære mer om det å ferdes på og ved perrongen, for vi ønsker ingen ulykker der barn er involvert.


Oppgavene kan brukes fritt hjemme og på skolen. Noen må gjøres sammen med en voksen, men de fleste kan barna klare selv.