Tre søkere til stillingen som jernbanedirektør

Det har meldt seg tre søkere til stillingen som jernbanedirektør. To menn og en kvinne har søkt, opplyser Samferdselsdepartementet.

En av søkerne ønsker ikke sitt navn offentliggjort, her er de to andre:

  • Distriktssjef i Statens vegvesen region øst, Lene Mürer, 45 år fra Nittedal
  • Infrastrukturdirektør i Jernbaneverket, Jon Frøisland, 57 år fra Oslo

Som kjent vil Steinar Killi gå av som jernbanedirektør når ny leder av Jernbaneverket er på plass.