Tog sporet av på Vestfoldbanen

Persontoget som gikk fra Skien 07.39 fredag i retning Oslo kjørte inn i et ras og sporet av ved Kjose, 8-10 km vest for Larvik. Vestfoldbanen vil være stengt for persontog mellom Larvik og Porsgrunn til toget er fjernet og sporet reparert.

Det var ved 8.15-tiden persontog 812 kjørte inn i et ras ved Kjose og sporet av. Passasjerene ble kjørt videre med maxi-taxi. Før det kan gå tog mellom Larvik og Porsgrunn igjen, må toget først fjernes og sporet bli reparert. Det er foreløpig usikkert når dette kan skje.