Tog fire ganger mer effektivt enn fly

Elektriske tog er fire ganger så miljøeffektive som fly. Det viser en ny rapport om energiforbruk og klimagassutslipp fra transportsektoren. I tillegg bruker norske tog fornybar energi. Rapporten viser utviklingen i transportsektoren fra 1994 til 2004. – NSBs miljøregnskap for årene etter 2004 viser i tillegg at tallene for jernbanen har blitt enda bedre i løpet av de siste årene, noe som skyldes god effekt av ulike ENØK-tiltak, sier miljøsjef i Jernbaneverket, Veronica Valderhaug.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 Elektriske tog bruker bare en fjerdedel så mye energi på å transportere en passasjer en kilometer som et rutefly, viser rapporten fra Statistisk sentralbyrå og konsulentselskapet Civitas. Rapporten tar utgangspunkt i faktiske tall for energiforbruk, utslipp, passasjerdekning og godstransportmengder for årene 1994, 1998 og 2004.

-Vi er glade for at toget nok en gang kommer best ut, selv om dette er noe vi vet fra før, sier miljøsjef Veronica Valderhaug i Jernbaneverket. -Vi er opptatt av at togets miljøfordeler kommer tydelig fram i diskusjonen om hvilke transportmidler som best egnet for å dekke de ulike behovene, sier hun.

Denne rapporten beregner togets utslipp ut fra at Norge importerer kraft fra kull- og gasskraftverke i utlandet tilsvarende ca 7 % av landets kraftbehov. Likevel kommer altså toget veldig mye bedre ut enn andre transportformer. Men vi vet jo i tillegg at norske tog kun benytter såkalt ”grønn strøm” altså strøm fra vannkraft, slik at selve driften av den elektriske jernbanen i Norge kommer enda bedre ut enn det denne rapporten viser, sier miljøsjefen.

Når det gjelder godstrafikk er bildet det samme, toget er miljøvinneren. I godstrafikken gjelder dette både for elektriske tog og også for dieseldrevne tog. Dieseldrevne tog er klart å foretrekke framfor dieseldrevne lastebiler.

Dieseldrevne persontog

For dieseldrevne persontog viser rapporten en forverring for toget. Dette skyldes hovedsakelig relativt lavt belegg på de strekningene dieseltogene kjører. NSB melder om stor trafikkøkning på blant annet Rørosbanen i år og de siste årene, noe som også bedrer tallene for dieseltogene i forhold til 2004-tallene som er brukt i denne rapporten.