Styrker opplæringen for bruk av GSM-R

Etter en alvorlig hendelse på Gjøvikbanen 1. juni vil NSB og Jernbaneverket styrke opplæringen for bruk av GSM-R. – I tillegg vil Jernbaneverket gjennomgå prosedyrene for nødanrop og fortsette samarbeidet med NSB med å finne årsaken til hvorfor enkelte radioer ikke virker slik de skal, sier fungerende jernbanedirektør Stein O. Nes.

Fung. jernbanedirektør Stein O Nes. (Foto: Øystein Grue)Dette er noen av tiltakene NSB og Jernbaneverket foreslår i sin redegjørelse til Samferdsels-departementet som ble oversendt 25. juli.


Etter hendelsen 1. juni mottok Statens jernbanetilsyn bekymringsmeldinger om at de nye GSM-R radioene var vanskelige å bruke og at enkelte radioer ikke fungerte slik de skulle. Det ble gjennomført en felles rekonstruksjon den 24. juni med samme materiell og personale som på dagen ulykken skjedde.

Observasjon om bord i toget og på trafikkstyringssentralen ble utført og tekniske målinger ble gjennomført. Det ble ikke avdekket feil i GSM-R nettet verken under rekonstruksjonen eller dagen ulykken skjedde basert på feltmålinger og logger hentet ut av GSM-R nettet.

- Det er Jernbaneverket som har det overordnete ansvaret for at hele kommunikasjonssystemet fungerer, og selve nettet har fungert svært tilfredsstillende med høy oppetid, sier Nes. Jernbaneverket og togselskapene jobber sammen for å finne årsaken til hvorfor enkelte radioer ikke fungerer som de skal.

- Samtidige ser vi at det er behov for ytterligere opplæring. Vi vil også gjennomgå våre prosedyrer for nødanrop for å se om disse er gode nok, sier han.

Nes understreker at det er trygt å kjøre tog. – Det er primært andre sikkerhetssystemer, som blant annet automatisk togstopp og rødt kjøresignal, som skal forhindre alvorlige hendelser.

Følg lenken til høyre for å lese NSB og Jernbaneverkets redegjørelse, samt mer informasjon på Samferdselsdepartementets hjemmeside.