Store problemer i togtrafikken forbi Skøyen

På grunn av et kjøreledningsfall er det sterkt begrenset kapasitet for togtrafikken forbi Skøyen stasjon i Oslo onsdag morgen. Dette fører til store forsinkelser og mange innstilte tog.

Det var litt før klokka fem onsdag morgen at et tog rev ned kjøreledningen ved Skøyen. Mannskaper fra Jernbaneverket arbeider for fullt med å reparere, men skadene forventes ikke utbedret før tidligst midt på dagen onsdag.p/> Flytogene mellom Asker og Oslo Lufthavn kjøres som vanlig forbi Skøyen, det samme gjelder togene mellom Skien og Lillehammer, samt lokaltogene mellom Lillestrøm og Asker.


Øvrige tog snur på Oslo S og Sandvika eller Stabekk. NSB setter opp busstransport på strekningen, men fordi det er vanskelig å skaffe nok busser anbefales reisende om mulig å velge andre transportmidler.

Alle ekstra innsatstog i rushtiden fra Asker, Ski og Lillestrøm er også innstilt.