Stor jobb ved Katterat på Ofotbanen

Jernbaneverket gjennomfører nå omfattende arbeider på Katterat stasjon på Ofotbanen. Det skiftes ut sporveksler, bygges ny plattformkant og utføres fjellsikring. Senere i år skal stasjonens utvendige arealer få tilbake stasjonsparken etter tegningene fra 1923.

Fra arbeidene med å støpe ny plattformkant på Katterat stasjon. (Foto: Thor Brækkan)Katterat fikk i 2002 et nytt langt kryssingsspor som ble lagt inn i en tunnel i fjellsiden. Nå blir resten av stasjonen rustet opp slik at anlegget etter hvert skal framstå som et levende kulturminne i daglig bruk, forteller banesjef Thor Brækkan.


Hovedplattformen får nye og bedre kanter i plasstøpt betong. Det blir også utført fjellsikring i den bratte fjellsiden ved stasjonen og skiftet sporveksler. Mens arbeidene utføres, må alle togene kjøre det nye kryssingssporet inne i tunnelen (Hundalstunnelen), og Katterat er derfor stengt for persontrafikk i tiden 1. – 6.juni. Toget er eneste forbindelse til Katterat og stasjonen åpnes igjen fra 7.juni.

-Senere i år skal de relativt omfattende arbeidene på stasjonspmrådet som ble påbegynt i 2007 sluttføres, forteller Brækkan. Dette omfatter blant annet å bygge opp igjen stasjonsparken etter tegninger fra 1923. Disse arbeidene finansieres over Jernbaneverkets midler til kulturminner, men det er også skaffet midler fra eksterne samarbeidspartnere.

Katterat stasjon skal få tilbake stasjonsparken etter tegningene fra 1923. (Foto:Njål Svingheim)