Stoa holdeplass på Arendalsbanen åpnet

Mandag 18. august ble nybygde Stoa holdeplass på Arendalsbanen tatt i bruk. Holdeplassen ble offisielt åpnet av Arendals ordfører Torill Rolstad Larsen, som ankom holdeplassen med tog fra Arendal kl. 0934, - det første ordinære toget som stoppet på Stoa.

Ordfører Torill Rolstad Larsen klipper snora på Stoa holdeplass. (Foto: Karl Ivar Urdal)Ordføreren fikk æren av å klippe snora og sa i talen sin at hun aldri før hadde kommet seg så fort til Stoa.

Ny holdeplass

Stoa holdeplass er en helt nybygd holdeplass på Arendalsbanen. Det er bygd en 50 meter lang, 3,3 meter bred og 76 cm høy plattform. Prislappen er ca. 1,5 mill kroner.

Holdeplassen er bygd etter prinsippene om universell utforming med ledelinjer for svaksynte og ramper i tillegg til atkomsten med trappetrinn. Et leskur har også fått plass på plattformen.

Stoa er et næringsområde som ligger ca 3. km vest for Arendal sentrum. Området opplever sterkt vekst med kjøpesentre og annen næring. Dette har skapt et behov for å øke kollektivandelen for trafikken til/fra området. Reisetiden fra Arendal til Stoa med toget er 5 min. Det blir seks avganger daglig i hver retning på strekningen.

Holdeplassen ble prøvd ut litt tidligere i sommer. Første gang togene stoppet på Stoa var i forbindelse med Norwegian Grand Prix i Arendal 19.- 20. juli, da det gikk pendeltog mellom Stoa og Arendal stasjon med publikum til båtracet. Fra og med 18. august stopper alle ordinære tog på Arendalsbanen på Stoa.