Starter byggingen for flytog til Drammen

Om få dager starter arbeidene på Drammen stasjon for å legge til rette for flytogets bruk av stasjonen. Flytoget ønsker å forlenge sin rute til Drammen fra 1.mai neste år, og det er flere tiltak som må gjøres på stasjonen for at den skal kunne håndtere flytogene i tillegg til den øvrige trafikken.

Flytogene skal bruke plattformen til spor 3 i Drammen når de kommer i gang neste år. (Foto: Njål Svingheim)–Vi starter med å sporarbeidene første helgen i mai, forteller prosjektleder Ivar Magnussen.


Fordi trafikken gjennom Drammen stasjon er nær kapasitetsgrensen allerede, er det nødvendig med nokså mange tiltak for at flytogene også skal få plass til sine seks tog hver time fra mai neste år (tre ankomster og tre avganger). To nye sporveksler må til for at flytogene ikke skal belegge flere spor enn nødvendig. Dermed sikres det at dagens trafikk på den fra før av travle stasjonen ikke skal bli skadelidende.

I tillegg til nye sporveksler må det anlegges nye åk (master) for kontaktledningsanlegget, det skal monteres nye utkjørsignaler og sikringsanlegget på stasjonen må bygges om. De nye sporvekslene vil ikke bli tatt i bruk før arbeidene i sikringsanlegget er ferdige neste år. - Det er likevel nødvendig å starte nå, for at vi skal få alt på plass i riktig rekkefølge og tide, sier Magnussen. Det er nok de "usynlige" arbeidene som blir de mest omfattende og krevende, legger han til.

Før tiltakene i spor tre og fire kan starte skal spor en tas i bruk igjen. Med grøntanlegg og alle serviceelementer på plass vil den nye hovedplattformen i Drammen være komplett 30.mai, men selve plattformen skal være klar til bruk fra 1.mai.

Den første entreprisen i tilretteleggingen for flytoget omfatter de utvendige tiltakene og kontrakten har gått til entreprenøren Norsk jernbanedrift as. Den andre entreprisen omfatter de signaltekniske arbeidene, og skal etter planen lyses ut før jul i år. 1.mai 2009 skal alt være klart for å ta imot flytogene.

Utendørs-tiltakene som nå settes i gang vil beløpe seg til ca 17 millioner kroner, mens den signaltekniske delen vil bli en del større.

Berører trafikken

Arbeidene på stasjonen vil tidvis føre til endringer i togtrafikken. I deler av noen helger og det meste av påsken neste år må trafikken innskrenkes eller stoppes helt. Her er endringene i mai:

  • 3.-4 mai vil stasjonen måtte stenges fra lørdag klokken 13.25 til søndag kl 13.10. Da skal det blant annet skiftes ut 80 meter med skinner og lages nye føringsveier for kabler. Lokaltogene og togene på Vestfoldbanen erstattes av busser på delstrekninger. Togene på Sørlandsbanen erstattes av busser øst for Kongsberg. Bergensbanens tog kjøres over Roa, det kjøres tilbringertog Gulskogen – Hønefoss med bussforbindelse fra stasjonene langs strekningen Oslo – Drammen.
  • 10., 17. og 24. -25.mai blir sporene tre og fire stengt mens togene kan kjøre i spor en og to. Dette fører til færre tog enn vanlig. 24.-25.mai skal det også legges inn to nye sporveksler.
  • 30.mai kl 20.00 til 2.juni klokken 03.50 må stasjonen igjen stenges og alle tog erstattes av busser.