Stadig flere togselskaper

Statens jernbanetilsyn har nylig godkjent to nye togselskaper for trafikk i Norge. Begge selskapene satser på godstrafikk. Til sammen er det nå 14 selskaper som kjører tog på det norske jernbanenettet, og det kommer stadig nye aktører på godssiden.

Biltog ankommer Heimdal ved Trondheim der det er etablert en ny terminal for biltog og bilhåndtering. Foto: Njål SvingheimDe siste skuddene på stammen av togselskaper er Cargolink AS og Bantåg Nordic AB. Cargolink har søkt om og fått tillatelse til å drive trafikk på hele jernbanenettet, mens Bantåg Nordic foreløpig begrenser seg til strekningen Charlottenberg - Elverum. For uten godkjennelsen fra Statens jernbanetilsyn må selskapene også skrive en avtale om sportilgang med Jernbaneverket.


-Dette er en gledelig utvikling og viser at markedet fungerer, sier seksjonsleder Kjartan Kvernsveen i markedsseksjonen. Det som blir utfordringen med stadig flere selskaper er å finne egnede terminaler og sidespor for trafikken. Ofte ønsker de nye selskapene i kjøre til eller fra steder der jernbanen ikke har brukt sidespor eller terminal på mange år.

Selskapet Cargolink satser for øvrig primært på trafikk med biltog og eies av Autolink som har hånd om mye av transporten av nye biler her i landet.