Stadig flere jobber utføres av private

I fjor ble over en tredel av jernbanevedlikeholdet, halvparten av fornyelsene og 90 prosent av utbyggingen utført av private firmaer. Til sammen satte Jernbaneverket ut arbeider for for nesten tre milliarder kroner. Alt tyder på at tallet blir enda større i år.

Konkurranseutsettingen av vedlikehold og fornyelser utgjorde i 2007 nesten 800 millioner kroner. Dette er en fordobling i forhold til i 2004.


I år er det budsjettert med at det skal konkurreres om vedlikehold og fornyelsesjobber for 900 millioner kroner. I tillegg beløper investeringsbudsjettet seg til 2,4 milliarder kroner, og her blir 90 prosent av arbeidet gjort av private entreprenører.

Det betyr at det i år blir trolig blir satt ut jernbanejobber for over tre milliarder kroner.

– Vi ser tydelig at Norge har fått et privat jernbanemarked der flere større aktører konkurrerer om de samme oppdragene. Mens vi for noen år siden fikk inn ett og to tilbud, deltar nå langt flere i konkurransen, sier utbyggingssjef Karstein Søreide i Jernbaneverket Regionale prosjekter.

Les mer om saken i Jernbanemagsinet nummer 8 - 2008 (vedlagt).