Seminar om høyhastighetstog: Store forskjeller etter beregningsmodeller

27.november avholdt Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket seminar om utredning av høyhastighetsbaner i Norge. Der ble flere nye delutredninger lagt fram. Blant annet kom det fram nye økonomiske beregninger som viser at høyhastighetstog i Norge kan få en langt dårligere lønnsomhet enn hva det ser ut til dersom de tyske beregningsmodellene legges til grunn.

Fra en av spørsmålsrundene. Fra venstre statssekretær i Samferdselsdepartementet, Erik Lahnstein, Lars Erik Nybø fra Jernbaneverket Utredning, Ove Skovdahl fra Railconsult og Bård Nordheim fra Urbanet Analyse. (Foto: Øystein Grue)Det ble på seminaret lagt fram status for utredningsarbeidet i regi av Jernbaneverket. For øvrig ble det lagt fram flere delutredninger, som også er vedlagt i denne saken.

  • Driftsanalysen – Railconsult og Funkwerk
  • Markedsanalysen – Urbanet analyse
  • Leveransevirkninger og prosjektorganisering – Agenda Utvikling
  • Nyttekostnadsanalyser ved høyhastighetsbaner – Econ Pöyry
  • Klimavirkninger ved høyhastighetsbaner - Econ Pöyry
  • Energi og klimakonsekvenser av moderne transport – Norges Naturvernforbund
  • Status i de svenske planene for høyhastighetsbaner – Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
  • Innlegg fra Norsk Bane AS
  • Lokaliserings- og utbyggingsstrategier for ny Bergensbane – Høyhastighetsringen AS

Skriftlige kommentarer til delutredningene kan leveres til Jernbaneverket eller Samferdselsdepartementet innen 5.desember. Jernbaneverket vil deretter legge fram sitt syn på et eventuelt videre arbeid knyttet til utbygging av høyhastighetsbaner her i landet.