Ruteendring for togene 6.januar

Flere seter i lokaltrafikken på Østlandet er den viktigste endringen når togrutene endres fra og med søndag 6.januar. NSB øker sin kapasitet med 3800 seter på hverdager i form av flere vogner i togavganger med fulle tog. For øvrig er det en del minuttjusteringer i lokaltrafikken og noen endringer i stoppmønster og rutetider for fjerntogene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

(Foto: Njål Svingheim)Lokaltogene Drammen/Skøyen – Dal får tre minutters opphold på Oslo S og noen tog fra Dal får noe endret avgangstid. På strekningen Kongsberg – Eidsvoll blir det noen mindre minuttjusteringer fra Kongsberg og Drammen om morgenen. Togene 525 og 529, (fra Oslo S 15.47 pg 16.47), kjøres via Askerbanen i stedet for om Billingstad på Drammenbanen. Dette gjøres for å bedre punktligheten på togene.
Kongsvingerbanen endres også rutene for å bedre punktligheten. Lokaltogene vil igjen krysse på Blaker stasjon. På Østfoldbanen vil togene 2804, 2808 og 2812 (fra Kolbotn 07.07, 07.36 og 08.07) ikke lenger stoppe ved Rosenholm, Ljan og Nordstrand.


I lokaltrafikken ved Stavanger (Jærbanen) blir den nye holdeplassen på Jåttåvågen tatt i bruk. På grunn av arbeidene med nytt dobbeltspor vil det ikke gå persontog mellom Stavanger og Sandnes Sentrum i perioden kl 09.30-14.00 mandag-torsdag. Togene vil da snu på Sandnes Sentrum og blir erstattet med buss til og fra Stavanger.
For øvrig er det bare mindre endringer, se link til NSBs rutetabeller.


Regiontogene på Vestfoldbanen vil begynne å stoppe ved Torp (Sandefjord lufthavn) fra 21.januar. Av den grunn vil enkelte av togene få justerte rutetider syd for Tønsberg. Rushtidstogene på Vestfoldbanen (tog 871, 873 og 875) vil stoppe kun for påstigning ved Nationaltheatret, Skøyen og Sandvika. På Dovrebanen vil en del tog får justerte avgangs- og ankomsttider på Lillehammer, det samme gjelder morgentoget fra Dombås.

I fjerntrafikken blir det nye ruter for togene 45 og 46 på Dovrebanen. Tog 45 får avgang fra Oslo klokken 14.17 med ankomst Trondheim klokken 21.00. Tog 46 går fra Trondheim klokken 15.25 og ankommer Oslo klokken 22.12. Tog 47 får ny ankomsttid til Trondheim klokken 22.44. Alle tog stopper ved Hunderfossen holdeplass og togene 41 og 44 stopper på Kvitfjell i perioden 6,januar – 30.mars.

Sørlandsbanen får tog 780/80 ny avgangstid fra Stavanger kl 10.25, fra Kristiansand kl 14.05 til Oslo S kl 18.56 (som i dag). Tog 77 får ny ankomsttid til Kristiansand kl 15.55. (Rutene på Arerndalsbanen justeres i tråd med endringene på Sørlandsbanen.) Tog 774 fra Sira kl 06.25 til Kristiansand forlenges og vil starte fra Moi kl 06.18). Nattogene stopper ved behov også på Gyland. På grunn av arbeidene med nytt dobbeltspor vil det ikke gå persontog mellom Stavanger og Sandnes Sentrum i tidsrommet kl 09.30-14.00 mandag-torsdag. Det innebærer at tog 780 fra Stavanger kl 10.25 og tog 782 fra Stavanger kl 13.55 blir erstattet med buss fra Stavanger til Sandnes Sentrum. Motsatt vei blir tog 771 fra Kristiansand kl 08.05 erstattet med buss fra Sandnes Sentrum til Stavanger.

Nordlandsbanen får nattoget ny avgangstid fra Bodø kl 21.10 Raumabanen får eget ruteopplegg i sommerperioden 1. juni - 31. august. OBS! Disse rutene er ikke tatt med i rutetabellen for NSB Regiontog som er gitt ut til ruteendringen nå. For øvrig blir rutene for tog 2345 og 2346 tilpasset nye ruter på Dovrebanen; - tog 2345 får ankomst Åndalsnes kl 19.44, mens tog 2346 får avgang kl 16.30.

Se link til togselskapenes rutetabeller gjeldende fra 6,januar 2008.